Публикация

Джипитата изпратиха до здравната комисия предложения за бюджета си през 2016 г.

Те предлагат бюджетът за ПИМП за 2016 г. да бъде в размер на 205,5 млн. лв.


НСОПЛБ изпрати до парламентарната комисия по здравеопазването предложение за бюджет 2016 г. за ПИМП. Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2016 г. да бъде в размер на 205,5 млн. лв., съобразно препоръките на Световната банка и НЗС 2014-2020. Изготвили сме и проект, който можем да представим, с примерно разпределение на бюджета като акцентът е върху съществуващите дейности и в по-малка степен върху капитационното заплащане.

Пълния текст на документа може да видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Предложение за бюджет 2016 г. за ПИМП

Коментари