Джипитата изпратиха до здравната комисия предложения за бюджета си през 2016 г.
CredoMedia: in focus
CredoMedia: in focus
Компания
Джипитата изпратиха до здравната комисия предложения за бюджета си през 2016 г.

Джипитата изпратиха до здравната комисия предложения за бюджета си през 2016 г.

Те предлагат бюджетът за ПИМП за 2016 г. да бъде в размер на 205,5 млн. лв.

НСОПЛБ изпрати до парламентарната комисия по здравеопазването предложение за бюджет 2016 г. за ПИМП. Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2016 г. да бъде в размер на 205,5 млн. лв., съобразно препоръките на Световната банка и НЗС 2014-2020. Изготвили сме и проект, който можем да представим, с примерно разпределение на бюджета като акцентът е върху съществуващите дейности и в по-малка степен върху капитационното заплащане.

Пълния текст на документа може да видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Предложение за бюджет 2016 г. за ПИМП

Мнения