Публикация

Кампилобактериоза

В обзора са разгледани историята, етиологията, клиничната картина и методите за диагноза на кампилобактериозата. Обърнато е внимание и на съвременните методи на лечение на инфекци- ята. Акцентира се върху особеностите на клиничното протичане при деца и имуносупресирани болни.


кампилобактериоза

" }-->

Прикачени файлове

det-infec-2-2015-велев.pdf

Коментари