Публикация

КЗК иска ясни критерии за получателите на скъпи лекарства


Комисията за защита на конкуренцията иска промяна в Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за отпускането на скъпоструващи лекарства от Министерството на здравеопазването.

Според комисията, в документа трябва да се посочат ясно критериите и процедурата за определяне кои лечебни заведения ще получат медикаментите.

Повод за образуване на производството е решение на КЗК, взето след получени жалби от пациенти със злокачествени заболявания и от частно лечебно заведение срещу Министерството на здравеопазването по отношение на разпределението на бюджетни средства за скъпоструващи лечения.

Комисията подкрепя съществуването на списък на здравните заведения, за да може ограничените средства за лекарства да се използват по възможно най-добрия начин. От институцията обаче посочват, че в документа сега липсват критерии за избор на лечебни заведения, което създава правна несигурност за стопанските субекти.

„Липсата на публичност на анализа и прозрачност в процеса на изготвяне на списъка създава предпоставки за ограничаване на ефективната конкуренция, демотивиране на икономическите оператори да навлязат на пазара и намаляване на стимулите за иновации.” – категорична е Комисията за защита на конкуренцията.


Тя смята още, че в документа трябва да се предвиди лечебните заведения да се избират от специална комисия, в която да участват не само представители на МЗ, но и на здравните заведения от държавния и частния сектор.

" }-->

Коментари