Публикация

Избрани са 16 директори на РЗОК


16 директори на районни здравноосигурителни каси започнаха нови тригодишни мандати от 1 август след изтичането на предходните. На тази дата изтече срокът на договорите на ръководителите на РЗОК в Благоевград, Бургас, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол, съобщава Националната здравноосигурителна каса.

Институцията уточнява, че изборът на директорите е проведен законосъобразно, след конкурси.

Директори на районни здравноосигурителни каси с 3-годишен мандат са: д-р Ангел Каркелев (Благоевград), д-р Мария Маврова (Бургас), д-р Владимир Вълчев (Видин), Захари Дошков (Габрово), д-р Бисерка Пачолова (Добрич), Адлен Шевкед (Кърджали), Станчо Манчевски (Монтана), д-р Йордан Аризанов (Перник), д-р Борис Джурджев (Пловдив), д-р Снежана Нончева (Силистра), д-р Светослав Спасов (Сливен), д-р Кузман Гелов (Смолян), д-р Славка Йорданова (Стара Загора), д-р Павлина Куюмджиева (Хасково),  д-р Йорданка Пенкова (Шумен), д-р Ирена Тошева (Ямбол).

На 16 октомври предстои да изтекат договорите на директорите на районните каси във Варна, Разград, Русе, Търговище.

Управителният съвет на НЗОК вече е обявил провеждането на конкурсите за директори на РЗОК в тези градове.

Тригодишните договори на директорите на останалите осем районни здравноосигурителни каси - във Велико Търново, Враца, Пазарджик, Кюстендил, Ловеч, Плевен, София-град и София-област, изтичат по различно време в периода 2010 - 2012 г.

Коментари