Публикация

НЗОК: Стремим се към прозрачност на преговорите по НРД


Националната здравноосигурителна каса ще публикува на интернет страницата си работните текстове от експертните срещи на страните, преговарящи по рамковия договор за 2010 г.

Това ще стане без редакция и без коментар, като целта е да се осигури пълна прозрачност за хода на преговорите, съобщи здравната каса.

„Като обществена институция, създадена със Закона за здравното осигуряване, касата ще информира своевременно обществото както за своите усилия за осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ, изпълнявайки изискванията на закона, така и за предложенията на съсловните организации.”- уточнява НЗОК.

На 6 август се състоя поредната работна среща между преговарящите експертни екипи на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Работата по приложенията и текстовете в рамковия договор продължава.

 

Коментари