Публикация

РИСКОВИ ФАКТОРИ И УЛТРАЗВУКОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕТНАТА КОСТ ПРИ ЖЕНИ, СКРИНИРАНИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

„Идеал Стандарт-Видима” АД гр. Севлиево ежегодно провежда програма за профилактични прегледи на работниците и служителите. От 2000 г. част от нея са прегледите за ранна диагностика и последваща терапия на жени с диагностицирана остеопения и остеопороза.


  • —Остеопорозата е прогресивно системно заболяване на костния скелет, което се характеризира с понижена маса и влошена микроархитектура на костта, водещи до повишена чупливост на костите и повишен риск от фрактури.
  • —Костната здравина включва две основни характеристики: костна плътност и качество на костта.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Osteoporosis.pdf

Коментари