Публикация

Гиньо Ганев проверява законността на лимитите в болниците


Омбудсманът Гиньо Ганев е започнал проверка за въздействието върху правата на пациентите на въведените от здравната каса ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от болниците медицински услуги. Повод са многобройните сигнали на граждани, пациентски организации и здравни заведения.

Според Гиньо Ганев, тези ограничения лишават здравноосигурените от достъп до помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им от Конституцията.

На 12 август омбудсманът организира работна среща с представители на лечебни заведения, на синдикати в здравеопазването, на професионални и пациентски организации, на държавни институции и експерти. На нея ще бъде обсъдена необходимостта от лимити върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.

 

 

Коментари