Публикация

Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)

В последно време в образната диагностика навлязоха т. нар. хибридни методи. В момента върху много добрия разделитен образ на компютърния томограф, може да се получи радиоизотопния образ за активността.


Интервенционалната рентгенология

Коментари