Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)
проф. Милан Тотев, дм
проф. Милан Тотев, дм
Лекар
Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)

Интервенционалната рентгенология съкращава болничния престой (ВИДЕО)

В последно време в образната диагностика навлязоха т. нар. хибридни методи. В момента върху много добрия разделитен образ на компютърния томограф, може да се получи радиоизотопния образ за активността.

Интервенционалната рентгенология

Мнения