Публикация

Министър Нанев иска оздравителни планове от болниците с дългове


Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев изиска от държавните болници с най-големи задължения да изготвят спешно оздравителни финансови планове.

На среща с директорите на лечебните заведения той е поискал не по-късно от седмица да бъдат представени конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние.

Основно изискване при оптимизирането на дейността е да не се намаляват възнагражденията на персонала, нито да се понижава качеството на медицинските услуги за пациентите, съобщава Министерството на здравеопазването.

С най-големи задължения сред държавните лечебни заведения са университетските болници „Св. Георги” (Пловдив) и „Александровска” (София), УМБАЛ-Стара Загора и многопрофилните болници в Бургас, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Хасково.

Днес МЗ е изпратило писма до болниците с държавно и общинско участие в най-тежко финансово състояние с искане възможно най-скоро директорите да представят пред акционерите мерки за преструктуриране и намаляване на дълговете си, както и антикризисни програми.

Към 30 юни задълженията на болниците възлизат на 281,7 млн. лв.
Дълговете са в резултат не само на липсата на достатъчно средства, а и на лоши мениджърски решения, с които се нарушават интересите на болничните заведения, уточнява здравното ведомство.

Министерството на здравеопазването събира информация за нарушения на административните ръководства на болниците и ще сезира прокуратурата и разследващите органи, ако такива бъдат установени.

Коментари