Публикация

Нова система за бърза диагностика на сърдечни болести


Българският кардиологичен институт съобщи, че в момента се тества система, която ще предава ЕКГ данни от дома на пациента до здравното заведение. Целта е да се ускори поставянето на диагноза и настаняването на болния до съответната специализирана болница.

„Бързият трансфер на данни за състоянието на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ при остър коронарен синдром, е обратнопропорционален на смъртността от сърдечно-съдови заболявания.” – отбелязва институтът.

За да се намали смъртността от сърдечни болести в страната, за 12 месеца Българският кардиологичен институт е изградил мрежа, която покрива територията на 22 области.

Тази мрежа включва освен четирите специализирани болници за активно лечение по кардиология в Плевен, Велико Търново, Ямбол и Варна и ескадрила от 18 линейки.

Целта е да се осигури безплатен достъп до модерно лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт от 22-те области, независимо дали тези области разполагат с модерни кардиологични болници с възможности за интервенционално лечение.

Коментари