Публикация

Гиньо Ганев: Въвеждането на лимити за болниците влошава качеството


Въвеждането на лимити за болниците премахва конкуренцията между тях и влошава качеството на медицинските услуги. По този начин пациентите не получават добро обслужване, което е тяхно конституционно право.

Това заяви омбудсманът Гиньо Ганев по време на среща с пациентски и професионални организации, на която беше обсъдена необходимостта от лимити в болничната и извънболничната помощ.

„Лимитът прави опит да планира разходите, които се извършват за пациента, но самото разболяване не може да бъде предвидено”, отбеляза омбудсманът.

Заради ограниченията човек трябва да планира и точно кога да се разболее (това трябва да съвпадне със следващия отчетен период), за да е спокоен.

„Пациентът има право на достъпна, качествена, своевременна медицинска помощ, без да заплаща”, категоричен бе Гиньо Ганев.

„Лимитите превръщат в диригенти личните лекари, които решават при кого да пратят пациента”, отбеляза от своя страна кардиологът проф. Младен Григоров.
По думите му, пътеката лишава болният от допълнително лечение. Често пациентите имат по няколко заболявания, а клиничните пътеки позволяват лечението само на едно.

Проф. Григоров припомни, че системата на здравеопазване се крепи на два стълба - на профилактиката и на иновациите. „Здравната каса мачка абсолютно всяка иновация във век, в който медицината се развива с огромна скорост”, посочи той.

Представителите на пациентските организации отбелязаха, че болният трябва да е в центъра на здравеопазването - да има право на избор, без да му се налага да плаща за специалист, въпреки че е здравноосигурен.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че Националната здравноосигурителна каса трябва да се стреми да спазва определения бюджет, но това да бъде направено по начин, който да не накърнява свободната конкуренция и правата на пациентите.

" }-->

Коментари