Публикация

Технология на прегледа

Преди измерването се попълва анкета за всяка жена.


Подбор на жените: по възрастни от 40 години до пенсионна възраст, 58-61год., пре- и постменопаузални.

Целта на този подбор е следната:

За младите, под 40 год ., дали са достигнали очакваната пикова костна маса, оценено като Т скор равен на нула и съществуват ли причини това да не се случи.

При менопаузалните жени се оценява риска от развитие на остеопороза , възможност за минимизирането му с подходяща терапия на придружаващите болести, ако съществуват такива и модифициране на хранителния и двигателният режими.

Технология на прегледа

Преди измерването се попълва анкета за всяка жена, с цел събиране на информация за рисковите фактори, а именно:

-наследственост, майка и баба с ранно прегърбане, загуба на ръст и счупвания;

-ранен климакс, под 50 години;

-хипертиреоидизъм;

-диабет;

-ставни болести;

-продължителна терапия с кортизонови лекарства;

-счупвания, особено такива след малка травма или „безпричинни”.

Изброените до тук рискови фактори се определят като не корегируеми или трудно корегируеми и имат по –голяма тежест при развитието на остеопорозата.

Следваща група фактори са с по-малка тежест в развитието на процеса и са много по-лесно корегируеми. Те са начин на живот и работа с малка двигателна активност;

-хранителни навици, липса в менюто на млечни продукти и употреба на голямо количество / 3-4 кафета / дневно;

-тютюнопушене;

ниско, под 50 кг телесно тегло.

Коментари