Публикация

​Втора успешна инспекция за завода на Актавис в Дупница от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA)

Актавис Дупница премина през втора изключително успешна инспекция на системите по качество и производствените процеси, която потвърждава сертифицирането му като производител, имащ право да реализира продуктите си на американския пазар.


В периода 24 -28 август 2015 г. заводът на Актавис в Дупница премина инспекция от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA). Инспекцията завърши изключително успешно, без никакви наблюдения и предписания, изискващи коригиращи действия. Това е втора инспекция на завода от американския регулаторен орган като първата беше през юли 2014 г. и завърши със същия успех. Резултатите представляват много висока оценка за всички системи по качество, контролиращи цялостния цикъл от производствени дейности, започващи с управлението на доставчици, покупката на суровини и материали, всички етапи на производствените процеси и завършващи с качествен контрол и реализация на готовата продукция. „Имайки пред вид големия обем производство и сложния продуктов микс, постигането на толкова високи резултати при инспекция от регулаторен орган като FDA представлява отлична оценка, както на високото технологично ниво на производствените мощности, така и на високия професионализъм на екипа в завода“, коментира Иван Урумов, Вицепрезидент Производство Югоизточна Европа и Изп. директор на Актавис Дупница.

Сертифицирането от FDA дава възможност на Актавис Дупница да реализира лекарствата, произведени от него и обект на изминалата инспекция, на американския пазар, което е важен елемент от стратегията за растеж и развитие на завода като световен производител.

Актавис Дупница, със своето производство от 6,9 милиарда таблетки и капсули годишно, е сред най-големите фармацевтични производители на твърди лекарствени форми в Европа. Продуктите на завода се изнасят и продават в 65 държави по света, като основните пазари са страните от Западна Европа и скандинавските страни. През 2015 г. 80% от продукцията е предназначена за страните от ЕС, 5% са за вътрешния български пазар, а останалата част се реализира в страни извън ЕС. Освен от FDA, заводът е сертифициран и от регулаторните органи на Бразилия и Австралия, което дава възможност за продуктите му да достигнат до пазарите на страните от Латинска Америка и Азиатскотихоокеанския регион.

Актавис Дупница е част от производствената мрежа на глобалната фармацевтична компания Allergan plc. 

Коментари

Тихомир Ушев
9 окт 2015 23:45

Когато мога, купувам техните лекарства, защото са с гарантирано качество и на добра цена.