Публикация

Д-р Б. Нанев: Реформи, дори с непопулярни мерки


Здравната система трябва да бъде реформирана, дори с цената на непопулярни мерки, като легализиране на доплащането на медицинските услуги. 

Такава позиция изрази министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, който днес представи екипа си пред медиите. Той включва двама заместник-министри: д-р Валерий Митрев и юриста Любомир Гайдов. Лекарствената политика се поема от доц. Асен Дудов.

Министър Нанев коментира, че трябва да се изгради втори стълб на  здравноосигурителната система, като се направи преценка каква част от услугите  реално може да поеме НЗОК и кои от тях да се поемат от частни фондове, които да надграждат основния здравен пакет. 

Д-р Нанев увери, че в условията на криза МЗ ще въведе финансова дисциплина в здравния сектор. Той поясни, че поисканото от финансовия министър Симеон Дянков 15-процентно съкращаване на разходите на министерството ще бъде за сметка на администрацията и капиталовите  вложения, като няма да засегне средствата за лечение и за медикаменти.

Новото ръководство на МЗ заяви намерение да оптимизира лекарствената политика по формулата „адекватно лечение за максимален брой пациенти” с оглед на наличните средства.
Вероятно ще бъдат направени промени в лекарствения списък, като от него няма да се изключват групи лекарства, а някои медикаменти ще бъде заменени с други в търсене на оптималното  съотношение между качеството и цените на препаратите.

Установени са забавяне и нарушения в редица тръжни процедури за лекарства, но от екипа на министър Нанев са категорични, че нито една група пациенти няма да бъде оставена без животоспасяващо лечение. Има вероятност от проблеми с имуносупресорите и някои медикаменти от онкологията, но се обмисля възможността на първо време те да бъдат доставяни чрез болници, за да се избегне забавянето от продължителните тръжни процедури.

До края на месеца ще започне подготовката за обявяването на обществени поръчки за 2010 г., за да се избегнат бъдещи проблеми с доставките на лекарства. Доц. Дудов увери,  че процедурите ще бъдат, „драконовски точни, открити и прозрачни”.

С цел да се подобри финансовата дисциплина в болниците са проведени разговори с директорите на лечебните заведения с натрупани дългове. До 17 август те трябва да представят доклади за оздравителни мерки и планове за разсрочено погасяване на задълженията. За някои болници има сигнали за злоупотреби, които се проверяват.   

Новият екип е установил, че трябва да се подготвят над 20 наредби и правилници, тъй като липсата на подзаконови актове прави невъзможно ефективното приложение на законите в здравната сфера. Подобен дефицит има по отношение на спешната помощ, здравния транспорт, лечението в чужбина, медицинската документация.  В близките 6 месеца МЗ ще предприеме законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване, лекарствената политика и храните.  

Коментари