Публикация

Инсулин на „Ново Нордиск” – в позитивния списък


Медикаментът Novo Mix 30 Penfill – използван за лечение на диабет, е включен в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък. Така здравната каса
отново поема 100% плащането на животоспасяващия за 50 000 българи инсулин.

Три месеца датската фармацевтична фирма „Ново Нордиск” даряваше инсулин, недоволна от цените, на които трябва да продава.

От 1 септември датската фирма преустановява безплатната доставка на лекарствения  продукт Novo Mix 30 Flex Pen, а пациентите, лекувани с него, вече ще получават Novo Mix 30 Penfill  по реда на предписване на лекарствени продукти.

За целта е нужно само диабетиците да посетят своите ендокринолози, за да им бъде назначено новото лечение.

 

Коментари