Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние

Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние

сп. Български медицински журнал, 2015, бр. 2, стр. 16-26

Статията е в прикачения файл!

Баймакова М. Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние. – Български медицински журнал, 2015, № 2,16-26.

Прикачени файлове

26_Baymakova.pdf
Реклама

Мнения