Публикация

Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние

сп. Български медицински журнал, 2015, бр. 2, стр. 16-26


Баймакова М. Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние. Български медицински журнал, 2015, № 2,16-26.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

11 октомври 2015

 

Прикачени файлове

26_Baymakova.pdf

Коментари