Публикация

Водещите съдови хирурзи: Все повече болни имат достъп до съвременни ендоваскуларни методи

Това стана ясно на XIX национална годишна конференция на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие във Варна


„Броят на пациентите със сърдечно-съдови заболявания нараства, а България е на първо място в Европа по смъртност от инфаркт, инсулт и съдови болести“, обяви проф. Марио Станкев – национален консултант по съдова хирургия и директор на Националната кардиологична болница. Той добави, че смисълът на събития като провеждащата се в момента конференция по съдова хирургия е специалисти от различните сфери на медицината да разработват подходи за превенция съвместно с общопрактикуващите лекари, за да се подобри контролът на рисковите фактори като високо кръвно, затлъстяване, тютюнопушене и т.н.

„Въпреки тревожната статистика сме горди, че водещите клиники у нас достигат европейската добра практика 70-75% от съдовите операции да се извършват с модерни ендоваскуларни техники, които са с минимална кръвозагуба, по-бързо и безрисково възстановяване за пациентите“, подчерта председателят на Българското дружество по съдова хирургия доц. Васил Червенков. Област, в която страната ни тепърва ще натрупва опит, е миниинвазивното лечение на торако-абдоминални аневризми. Авангардният оперативен метод бе представен от немските специалисти Готфрид Момец и Удо Хайдоф.

245 делегати от 10 страни участват в най-голямото годишно събитие, посветено на новостите в хирургичното лечение на артериалните заболявания и авангардните похвати в съдовата хирургия. 19-тата Национална годишна конференция на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие е с акцент върху комплексното на лечение на съдовите болести и мултидисциплинарния подход и в частност колаборацията между съдови хирурзи, ангиолози, кардиолози, образни диагностици, анестезиолози.

Друг акцент в научната програма на конференцията са хибридните артериални реконструкции или възстановяване на кръвообращението при стеснения и запушвания с комбиниран конвенционален и вътресъдов достъп, съвременните ангиологични методи за диагностика, проследяване на пациенти с вродени животозастрашаващи заболявания като тромбофилия и др. Представен бе клиничен случай за 82-годишен пациент с т.нар. „фалшива“ аневризма – много рядко състояние, което засяга 1,5% от всички случаи на патологични разширения на артериите с висок риск от спукване. Пациентът е спасен чрез безкръвен ендоваскуларен метод и труднодостъпният тромб с огромни размери от 20 см в диаметър е напълно изолиран, за да не представлява опасност за живота на болния. Докладван бе и клиничен случай за инфектиран бай-пас със синтетична протеза – едно от най-опасните усложнения в съдовата хирургия. В този случай пациентът е спасен с помощта на хибридна операция.

В рамките на тридневната конференция се провежда и сестринска сесия, в рамките на която 50 професионалисти по здравни грижи от цялата страна обменят опит за сестринското поведение при спешни съдови състояния и грижите за пациенти след операция.

Коментари