Публикация

В отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ"БУРГАСМЕД" беше извършена успешно изключително сложна операция

​През изминалата седмица в отделение по ортопедия и травматология беше извършена изключително сложна операция по отстраняване на огромен тумор от опорно-двигателен апарат,


През изминалата седмица в отделение по ортопедия и травматология беше извършена изключително сложна операция по отстраняване на огромен тумор от опорно-двигателен апарат, който тумор беше с големина почти колкото средна спортна топка, изключително богато кръвоснабден, както и на място, което е трудно достъпно, на което са разположени важни кръвоносни съдове и нерви от анатомията на човешкото тяло. 

Подобни туморни образувания са изключително трудни за операция и премахване, поради особената им локализация, както и това, че обхващат в собствената си структура околни тъкани.

Няколко часовата операция завърши с пълен успех, както и с предстоящо изписване на пациента с възстановени функции.

Екип извършил сложната интервенция беше:
- ортопеди - Д-р Анатоли Пацов и Д-р Иванов, операционна м.с. Диана Райкова, опер. сан-р - Валентина Василева
- анестезиологичен екип - Д-р Николай Маринчев и м.с. Димитрина Гроздева

Следоперативното възстановяване беше извършено в отделение по анестезиология и интензивно лечение до пълно стабилизиране на състоянието.

Болница "Бургасмед" изказва благодарност на своите екипи за всеотдайната работа!

Коментари