Публикация

IX-а Национална конференция по болнична фармация, 9 - 11 Октомври 2015, гр. София

За девети път Професионалната организация на болничните фармацевти в България организира годишна среща на фармацевтите от болничната помощ. Основни въпроси в дискусиите - разтваряне на антибиотици, цитостатици и парентерални храни в болнична аптека и промени в Наредба 28.


Магистър фармацевт Велина Григорова откри тържествено IX-та Национална конференция по болнична фармация. Конференцията се проведе при изключителен интерес, присъстваха повече от 200 делегати от цялата страна, лектори от България и чужбина. Разгледани бяхо много наболели въпроси на болничната фармация - промени в Наредба 28, стандарти за работа и оборудване на болнични аптеки, ролята на клиничния фармацевт и други.

Особен интерес предизвика лекцията на Маг.фармацевт Шариф Камал от Египет. Той сподели своя опит в изграждане, модернизиране и развитие на една болнична аптека - под негово ръководство работят 100 фармацевти. Г-н Камал предостави информация за изискванията към оборудването, когато в аптеката се разтварят парентерални антибиотици, цитостатици и парентерални храни.

В болниците в Египет ролята на клиничния фармацевт е от изключителна важност - всяко отделение има такъв, с когото се обсъждат детайлно всички медикаментозни назначения с оглед превенция, лекарствена безопасност и лекарствени взаимодействия. Държавната политика на Египет изисква ежегодно повишаване квалификацията на фармацевтите в болничните аптеки и полагане на съответните изпити.

Предмет на оживени дискусии предизвика предложението за промени в Наредба 28 и по-специално - оптимизиране управлението на лекарствата в болничната аптека, изискванията към защитното облекло, изграждането на стерилни боксове, възможностите за съхранение и отчет на празни опаковки в аптеките към онкологичните болници, както и бюджетния недостиг в болничната фармация.

Тази година беше отделено сериозно внимание на научната информация, свързана с онкология, хематология и разбира се обезболяване на онкологично болни пациенти. Щандът на Актавис предостави информация за най-модерните достижения на фармакологията в областта на контрола на онкологична болка, както и възможностите за достъп до тези медикаменти.

" }-->

Коментари

Здравейте, Маг.фарм. Кръстева, благодарим за коментара! Датите са коригирани. Успешен ден, от екипа на Контрол върху болката.

Конференцията беше от 09 до 11 октомври 2015г. Моля коригирайте статията!