Публикация

IX-а Национална конференция по болнична фармация, 9 - 11 Октомври 2015, гр. София

За девети път Професионалната организация на болничните фармацевти в България организира годишна среща на фармацевтите от болничната помощ. Основни въпроси в дискусиите - разтваряне на антибиотици, цитостатици и парентерални храни в болнична аптека и промени в Наредба 28.


Магистър фармацевт Велина Григорова откри тържествено IX-та Национална конференция по болнична фармация. Конференцията се проведе при изключителен интерес, присъстваха повече от 200 делегати от цялата страна, лектори от България и чужбина. Разгледани бяхо много наболели въпроси на болничната фармация - промени в Наредба 28, стандарти за работа и оборудване на болнични аптеки, ролята на клиничния фармацевт и други.

Особен интерес предизвика лекцията на Маг.фармацевт Шариф Камал от Египет. Той сподели своя опит в изграждане, модернизиране и развитие на една болнична аптека - под негово ръководство работят 100 фармацевти. Г-н Камал предостави информация за изискванията към оборудването, когато в аптеката се разтварят парентерални антибиотици, цитостатици и парентерални храни.

В болниците в Египет ролята на клиничния фармацевт е от изключителна важност - всяко отделение има такъв, с когото се обсъждат детайлно всички медикаментозни назначения с оглед превенция, лекарствена безопасност и лекарствени взаимодействия. Държавната политика на Египет изисква ежегодно повишаване квалификацията на фармацевтите в болничните аптеки и полагане на съответните изпити.

Предмет на оживени дискусии предизвика предложението за промени в Наредба 28 и по-специално - оптимизиране управлението на лекарствата в болничната аптека, изискванията към защитното облекло, изграждането на стерилни боксове, възможностите за съхранение и отчет на празни опаковки в аптеките към онкологичните болници, както и бюджетния недостиг в болничната фармация.

Тази година беше отделено сериозно внимание на научната информация, свързана с онкология, хематология и разбира се обезболяване на онкологично болни пациенти. Щандът на Актавис предостави информация за най-модерните достижения на фармакологията в областта на контрола на онкологична болка, както и възможностите за достъп до тези медикаменти.

Коментари

Здравейте, Маг.фарм. Кръстева, благодарим за коментара! Датите са коригирани. Успешен ден, от екипа на Контрол върху болката.

Конференцията беше от 09 до 11 октомври 2015г. Моля коригирайте статията!