Публикация

Химикал унищожава раковите стволови клетки


Открито е вещество, което може да убива стволови клетки на рак на гърдата. Това са вид  ракови клетки, които устояват на традиционно лечение.

Според  ръководителя на изследването Пиюш Гулпа от Масачузетския технологичен институт, цитиран от Ройтерс, са налице много доказателства, даващи основание да се предположи, че именно тези клетки предизвикват повторната поява на рака.

Раковите стволови клетки са редки и трудни за изследване в лабораторни условия, тъй като бързо се трансформират в други типове клетки. В същото време те са много устойчиви и се унищожават трудно.

Авторите на проучването, публикувано в сп. „Cell”, разработили метод за стабилизиране на раковите стволови клетки, за да могат да ги изследват.

След това били направени проби с около 16 000 природни и изкуствени химични съставки в търсене на такива, които избирателно убиват тези клетки. При изпробването им върху мишки при лабораторни условия било установено, че химикалът салиномицин е около 100 пъти по-мощен при унищожаването на стволови ракови клетки от химиотерапевтичното лекарство „Таксол”.

Третираните със салиномицин стволови клетки на рака били много по-мако способни да започнат развитието на рак на гърдата след инжектирането на химикала в мишки в сравнение с други опитни животни, на които бил приложен „Таксол”.

Учените посочват, че все още не може да се твърди със сигурност дали салиномицинът ще се окаже най-доброто лекарствено средство за убиване на стволови клетки на рака на гърдата и дали употребата му при хора е безопасна.

Коментари