Публикация

​Лечението с тестостерон не увеличава риска от инфаркт и инсулт

Той е адекватно средство при мъже с хипогонадизъм, но трябва да се прилага със стрикно мониториране и отчитане на съпътстващите заболявания, показват най-новите научни изследвания


Хипогонадизмът е намаление или отпадане на една от функциите на тестисите - ендокринната (хормоналната) или екзокринната (сперматогенната), или на двете заедно. Обикновено това се случва при мъжете след 45 г. Повишава се уморяемостта, намаляват енергичността, мускулната маса и сила, увеличава се мастната маса. Редом с по-ниското удовлетворение от живота и честите промени в настроението хипогонадизмът основно се свързва с намаление на либидото и еректилна дисфункция, заради което мъжете търсят помощ.

Тук е мястото на тестостеронзаместителната терапия. Доказано е, че тестостеронът повлиява тези симптоми и има по-добър ефект при затлъстяване от диетата и физическата активност при хипогонадни мъже.

Голяма дискусия се разгоря в научните среди в последно време относно това дали лечението с тестостерон не увеличава сърдечно-съдовите заболявания. Излязоха доста студии в тази посока. Последният голям метаанализ доказва обаче категорично, че тестостероновата терапия не увеличава сърдечно-съдовата смъртност – инфаркти или инсулти. Това стана ясно от презентация на проф. Здравко Каменов, ръководител на Клиниката по ендокринология, представена на VII научна конференция "От науката до леглото на болния". По-старите студии се оказвали  доста ограничени по отношение на дефиниция, изпълнение на проектите, при тях липса рандомизация и проследяване и т.н. Адекватно предписаният тестостерон има добро място в лечението на хипогонадизма, тъй като ние заместваме това, което липсва при пациента, твърди водещият ендокринолог.

Разбира се, трябва да се вземат предвид и контраиндикациите за тестостеронзаместителната терапия. Важно е тя да се провежда с адекватно мониториране, да се правят консултации за редовно проследяване, за да може да се избегне сърдечно-съдовият риск. За всеки пациент преценката е индивидуална и трябва да се вземат предвид придружаващите заболявания. Възрастта също е от значение. Над 70 г. не е редно да се започва терапия с тестостерон, съветват специалистите.

Коментари

В тази болница има мното свестни лекари

Сериозна професионална позиция, която заслужава уважение и популярност.