Публикация

Американските психолози отричат "лечението" на хомосексуализма


Психотерапевтите в САЩ трябва да се въздържат от обсъждане с клиентите си на методики за промяна на сексуалната ориентация. Това се казва в решение на Американската психологическа асоциация /АРА/, обединяваща над 150 хил. специалисти.

 Американската асоциация препоръчва на психолозите да обсъдят с клиентите си, които изпитват дискомфорт по повод своята сексуална ориентация, други възможности – напр. смяна на религиозната принадлежност или сексулно въздържание.
През 1973 год. Американската психологическа асоциация изключи хомосексуализма от списъка на изискващите лечение психически разстройства.

В момента в страната функционират няколко малки групи психотерапевти, опозиционно настроени към нормите на АРА и практикуващи психотерапевтични методи за корекция на сексуалната ориентация.

Привържениците на „лечението” на хомосексуализма са в голямата си част последователи на традиционалистки религиозни течения.

" }-->

Коментари