Публикация

Предстои среща с представители на пациенти с ревматологични заболявания

Поради ангажираност на страните, участващи в разговорите, срещата ще се състои на 15 октомври (четвъртък) 2015 г., от 15 часа, в Централното управление на институцията.


На 2 октомври 2015 г., след проведена среща между подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – г-жа Иванка Кръстева, представители на три пациентски организации – Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА), Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) и Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ), както и проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология, на официалната интернет страница на институцията бе публикувана информация, че следващата тристранна среща ще бъде на 12 октомври 2015 г.

Поради ангажираност на страните, участващи в разговорите, срещата ще се състои на 15 октомври (четвъртък) 2015 г., от 15 часа, в Централното управление на институцията.

" }-->

Коментари