Публикация

В Александровска стартира център за наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти

Той се намира в Клиниката по нефрология и трансплантация


По повод Националната кампания в подкрепа на донорството, в присъствието на официални лица, днес бе открит Център за наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти към Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска”. „Дървото на живота” в памет на донорите бе допълнено с 9 имена на хора, изгубили живота си в края на 2014 и през 2015 г., и чиито дарени органи са дали шанс за живот на пациенти в Александровска болница. От началото на годината в лечебното заведение са направени 18 бъбречни трансплантации - 6 от жив и 12 от трупен донор.

Центърът за наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти ще изпълнява функциите на бившия диспансер към Клиниката по нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска”. В това направление се наблюдават 99% от трансплантираните в България (~550 на брой), проследяват се пациенти на хемодиализно лечение, както и чакащи бъбречна трансплантация пациенти, които все още не са хемодиализирани (~950).

След строителен ремонт със средства на болницата и на дарители в размер на 173 000 лв., Клиниката по нефрология и трансплантация е разширена с 50%, леглата са увеличени на 35. Разширени са помещенията (лечебна и обучителна част, кабинети на лекарите), усвоени са нови, което ще доведе до по-добри условия за работата на медицинския персонал и лечението на пациентите. Сградата, в която се помещава клиниката е санирана по Международен фонд "Козлодуй" с цел енергийна ефективност. Извършена е подмяна на дограми, на покривни конструкции, външна и вътрешна топлоизолация на стени.

По програма на Медицински университет – София, клиниката е оборудвана със съвременен ехограф от най-висок клас с възможности за стандартно ултразвуково изследване на коремни органи, щитовидна и паращитовидни жлези или контраст-индуцирана ехография, прилагана за откриване на начални тумори. С новата придобивка се постига триизмерно изобразяване на пикочния мехур или т. нар. „виртуална цистоскопия” и се изследва състоянието на съдовите структури, включително на най-малките, чрез цветен, високоенергиен и спектрален доплер. Ехографът позволява бъбречните функции да се проследяват в реален анатомичен план и притежава опция за архивиране на данни и за осъществяване на онлайн конферентна връзка със специалисти от други лечебни структури в страната и чужбина.

След ремонта, клиниката е с ново щатно разписание и нови възможности за работа. Направлението за лечение на редки болести в нефрологията ще бъде трансформирано в Експертен център, тъй като пациентите с болест на Фабри, болест на Алпорт и специфични тумори на бъбреците, които не се лекуват оперативно, са почти изцяло контингент на клиниката. В нея има и най-голям брой специалисти, сертифицирани за бъбречни биопсии, включително на трансплантиран бъбрек - манипулация, която се прави само в Александровска болница.

Коментари