Публикация

Хирургът Владимир Данов стана най-младият професор в „Св. Анна“

Клиниката по кардиохирургия, в УМБАЛ "Св. Анна" - София започва плановата си оперативна дейност през 2008 г. и годишно тук се провеждат над 500 сърдечни операции, съчетаващи цялостния спектър на световната кардиохирургия.


Известният топ-хирург Владимир Данов, който оглавява Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Анна“ в София вече е професор към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, на Русенския Университет Ангел Кънчев.

Проф., Dr.h.c. Д-р Владимир Данов, д.м. е един от малкото практикуващи хирурзи с професорска титла. Нещо повече – той е и най-младият професор в УМАБЛ «Св.Анна», а Клиниката по кардиохирургия е една от най-елитните в страната.Тя започва плановата си оперативна дейност през 2008 г. и годишно тук се провеждат над 500 сърдечни операции, съчетаващи цялостния спектър на световната кардиохирургия.

Коментари