Публикация

МБАЛ "Света Анна" се включва в Националната програма за подобряване на майчиното и детското здравеопазване

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 2014-2020


От 14.10.2015 г. на територията на Отделение по неонатология, Терапевтичен блок , IIІ-ти етаж, , на функционален принцип ще се осъществява дейност за масов неонатален слухов скрининг с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.

От 14.10.2015 г. на територията на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, Терапевтичен блок , І-ви етаж - административен, на функционален принцип ще бъде разкрит "ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ" (ЗКЦ), с цел осигуряване на комплексно обслужване за бременни жени и деца, в т.ч.:

- информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

- предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянато на деца;

- предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно- консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

Коментари