Публикация

Нужен е втори стълб на здравно осигуряване


Здравноосигурителният модел се нуждае от усъвършенстване и затова се очакват предложения за законодателни промени до края на годината.

Около това мнение са се обединили министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев и директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, съобщи МЗ.

Двамата са на мнение, че моделът категорично не може да остане в сегашния си вид – само с един стълб и с недостатъчна ефективност при събираемостта на здравноосигурителните вноски.

Според д-р Нанев и д-р Тодорова, към основния стълб на задължителното здравно осигуряване, предоставящ основен пакет здравни услуги, трябва да се включи втори - доброволен.  

Отбелязано бе, че важна роля за ефективното функциониране на системата има осъвременяването на нормативната база.

Наложителните промени в здравеопазването изискват и категорично подобряване на финансовата дисциплина, със строга отчетност и контрол, включително и при  заплащането на здравните услуги. 

Като важен елемент в общата работа на МЗ и НЗОК е изтъкната и необходимостта от синхронизация на дейността на всички институции в сферата на здравеопазването.

Коментари