Публикация

Списък на първите сто общопрактикуващи лекари, класирани след изследване, анализ и оценка по утвърдени критерии

Класирането е направено от работна група определена със заповед на Министъра на здравеопазването от 24.01.2015г.


Списък на първите сто общопрактикуващи лекари, класирани след изследване, анализ и оценка по утвърдени критерии на ефекта от диагностично-лечебните дейности при болни със захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания и други заболявания.

Класирането е направено от работна група определена със заповед на Министъра на здравеопазването от 24.01.2015г.

Коментари