Публикация

Болни на диализа сигнализират за проблеми с лекарства


В Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания е постъпил пореден сигнал от болни на хемодиализа в Шумен за сериозни проблеми със скъпоструващите и жизненоважните медикаменти в техния център.

„В жалбата, подписана от 16 болни, са описани множество нарушения в разпределението на лекарствата, лошото отношението на част от персонала, остарялата техника и автопарк, както и много други проблеми, съпътстващи тяхното ежедневие.” – посочва АПБЗ.

Пациентската организация ще сигнализира министъра на здравеопазването д-р Нанев, както и другите компетентни органи.

Коментари