Публикация

Световната банка ще продължи да подпомага здравната реформа


Световната банка ще продължи да подпомага реформата в здравеопазването у нас. Това е декларирал Флориан Фихтел, постоянен представител за България, пред министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, съобщи МЗ.

Eксперти на Световната банка са изработили препоръки за реорганизиране и оптимизиране на болничната мрежа у нас, както и предложения за преструктуриране в средносрочен и дългосрочен план, на базата на съпоставка с практиките в ЕС.

Всички тези въпроси са заложени като препоръки в Генералния план за организация на болничната мрежа в страната, който е предоставен на МЗ още през март.

Флориан Фихтел е изразил съжаление, че не всичко, което е разработвано по линия на конкретни проекти, е било задействано. Той е изтъкнал, че на новия екип на ведомството му предстои много работа, много важни проблеми за решаване, особено в болничната помощ, лекарствения сектор и контрола, и е изразил готовността на Световната банка за подкрепа в приоритетните области и политики на българското здравеопазване.

Министър Божидар Нанев от своя страна е благодарил за оказваната подкрепа и е подчертал, че е запознат с проекта на банката, че този модел до голяма степен се покрива с вижданията на новия екип на МЗ и може като цяло да бъде приложен в основните си параметри.

 

Коментари