Публикация

Системата се крепи на хора, които не посещават личния лекар

Обръщайки внимание на физическото състояние на пациентите, много често не се докосваме до техните душевни проблеми – до първоизточника на заболяването.


Работя още от началото на здравната реформа и наблюденията ми показват, че кабинетът на личния лекар се посещава редовно от 200-300 души. Познаваме ги много по-добре, отколкото пациентите, които ни посещават по-рядко. Въпреки че именно на тях се крепи системата на първичната доболнична помощ. Благодарение на това, че те не са се възползвали от правата си години наред, други болни са се възползвали от направленията за изследвания и консултации.

Важно е на всеки пациент да бъде отделено необходимото внимание. При децата например е необходимо да разберем дали искат да си спеспят някой ден в училище или наистина се нуждаят от медицинска помощ.

Възрастните пациенти също са много интересен контингент. Понякога идват за нещо незначително, но прегледът открива сериозен проблем.

Коментари

Мария  Попова
16 окт 2015 12:48

Д-р Иванова, с това интервю Вие ме очаровахте, като специалист и човек. Ако живеех в Бургас щях да ви избера за педиатър на децата си.

Мария  Иванова
16 окт 2015 11:33

Браво и благодаря за оказаното съдействие!