Публикация

Създаден е фонд за трансплантации


Правителството създаде специален фонд за трансплантации. Той ще подпомогне присаждането на органи и стволови клетки на българи в чужбина в случаите, в които това не може да стане у нас.

Към Център „Фонд за трансплантация” ще бъде създаден обществен съвет от 7 членове – изтъкнати специалисти в областта на трансплантацията, както и представители на юридически лица, работещи за защита правата на пациентите.

Съставът му ще се определя от Министерския съвет по предложение на здравния министър. Общественият съвет ще разглежда всички заявления на български граждани за организационно и финансово подпомагане.

Приходите на фонда ще се формират от държавния бюджет, дарения и помощи.

Трансплантацията е единствената възможност за лечение при тежки заболявания на бъбреците, черния дроб, сърцето, панкреаса и тънките черва. Осигуряването на годишно лечение на хемодиализа на един бъбречно болен е три пъти по-скъпо в сравнение с цената на трансплантацията, ако се направи у нас.

В момента от трансплантация на бъбрек се нуждаят 868 болни, от които 14 деца и 109 пациенти на възраст до 30 години; трансплантация на сърце очакват 40 болни, от които 1 дете и 4 пациенти на възраст до 30 години; а на черен дроб – 54 болни, от които 8 деца и 5 пациенти на възраст до 30 години.

Регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация показват, че от 2004 г. досега са извършени 142 трансплантации на бъбрек, 43 – на черен дроб и 13 – на сърце.

По данни на единствената болница в България за трансплантация на стволови клетки от донори – Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, през последните 7 години са направени около 60 присаждания на стволови клетки от донор.

95-96 млн. лв. ще са необходими за фонда, ако трябва да бъдат трансплантирани органи на всички болни в момента, съобщи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

Той допълни, че се обмисля регионална организация за обмен на донори с Гърция и Румъния.

Коментари