Публикация

Отбелязване на Международният ден на белия бастун в Очна болница "Бургас"

Информационна кампания, насочена към повишаване информираността на хората относно поведението им при общуване с хора с тежки зрителни увреждания.


На 15.10.2015г. Очна болница „Бургас” ще отбележи Международния ден на белия бастун. Информационната кампания, която ще се проведе, е насочена към повишаване информираността на хората относно поведението им при общуване с хора с тежки зрителни увреждания. Всеки желаещ ще може да получи информационни материали за трудностите, с които ежедневно се сблъскват незрящите хора, и начините, по които останалите могат да оказват помощ.

През 1980г. с решение на Световния съвет за благополучие на слепите 15-ти октомври е обявен за ден на безопасността на хората със силно увредено зрение. Освен че на този ден хората с тежки зрителни увреждания поставят належащите въпроси и проблеми, се акцентира върху независимостта им и волята им за пълноценен живот. Именно белият бастун е символ на тяхната самостоятелност, защото чрез него те могат да извършват различни дейности - да посещават различни учреждения, да се разхождат, да пазаруват и пр., без да разчитат на чужда помощ.

Коментари