Публикация

МБАЛ-Стара Загора намалява разходите си


До края на годината просрочените задължения на многопрофилната болница „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора ще бъдат намалени, съобщи директорът д-р Катя Бекярова.

Болницата е сред седемте с най-големи дългове - близо 1 млн. и 700 хиляди, и изготви по нареждане на МЗ конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние.

Предвижда се приходната част в бюджета да бъде увеличена чрез използване на не по-малко от 80% на легловата база във всички отделения с изключение на интензивните. Разходът за медикаменти и консумативи не трябва да превишава 25 на сто от прихода на отделенията.

В оздравителния план се предвижда още да бъдат намалени разходите за ток, вода и отопление.

Предстои да се открие ангиографско звено като високоспециализирана и добре заплатена от здравната каса услуга.

Антикризисната програма няма да влоши качеството на услугите, подчерта д-р Бекярова.

 

Коментари