Публикация

НЗОК няма да глоби МБАЛ-Русе за направена животоспасяваща операция на пациент

Спазен е диагностично-лечебният алгоритъм и индикациите за хоспитализация и за дехоспитализация и НЗОК счита, че КП е завършена


Във връзка с публикация на първа страница във в. „24 часа“ от 16 октомври 2015 г., озаглавена „Глобяват лекари, спасили мъж с нож в сърцето“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави следното уточнение:

Авторът на статията Росен Моллов не се е обръщал за съдействие при подготовката на материала към пресцентъра на НЗОК. Направените от него тълкувания, че „Многопрофилната болница в Русе може да бъде глобена заради това, че работещи в нея хирурзи са нарушили закона и са спасили човешки живот, без да имат необходимата за това специалност“, както и, че „Ако реши да действа според правилата, здравната каса трябва да глоби и болницата, и опериращите лекари, защото отделението не е на необходимото ниво за подобни операции“, не отговарят на истината.

Ето и фактите по случая:

По данни на Персонализираната информационна система на НЗОК пациентът е хоспитализиран в МБАЛ-Русе АД на 06.10.2015 г. в 23.13 ч. по клинична пътека (КП) 214.2 „Спешни състояния в гръдната хирургия”, с диагноза S21.9 „Открита рана на неуточнена част на гръдния кош”. Дехоспитализиран е на 13.10.2015 г. в 09.30 ч., като е спазен минималният болничен престой по КП от 3 дни.

Процедурите (34.02; 34.04; 90.59; 89.59 и 87.41), извършени на пациента по време на болничния му престой, включват задължителните - според структурата на клиничната пътека, една основна оперативна процедура и по една диагностична процедура от три различни групи (кодове по МКБ 9КМ, посочени в Приложение № 24).

Спазен е диагностично-лечебният алгоритъм и индикациите за хоспитализация и за дехоспитализация и НЗОК счита, че КП е завършена, поради което МБАЛ-Русе не може да бъде глобена.

Освен това, МБАЛ-Русе АД има сключен договор за изпълнение на медицински дейности по КП 214.2.Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум I ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Хирургия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години са:

- двама лекари с придобита медицинска специалност по хирургия

или

- лекар със специалност по гръдна хирургия;

- лекари със специалност по анестезия и интензивно лечение;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.

Съгласно разрешение от Министреството на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност (№ МБ-35/19.12.2014 г.) МБАЛ-Русе АД разполага с отделение по „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия” с трето ниво на компетентност.

За изпълнение на КП 214.2 в Приложение № 1 към индивидуален договор 180369/16.02.2015 г. за извършване на медицински дейности по КП са посочени 16 лекари с придобита медицинска специалност по „Хирургия”, 11 лекари с придобита медицинска специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”, 3 лекари с придобита медицинска специалност по „Клинична лаборатирия” и един лекар с придобита медицинска специалност по „Образна диагностика”.

Тъй като пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права, от страна на МБАЛ-Русе АД е подадена молба-декларация до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за заплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ (съгл. чл.1 ал.4 от ПМС 17 на МС).

„Пореден абсурд ще блесне в българското здравеопазване – лекари, спасили човешки живот, може да бъдат глобени“, продължава темата в. „24 часа“ в своя редакционен коментар на стр. 12. Абсурдът наистина е пореден, защото не за първи път на страниците на уважавания всекидневник се появява информация, уронваща авторитета на НЗОК, без изнесените данни да са проверени. А от това най-малко печели пациентът.

16.10.2015 г. ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК

София

Коментари