Публикация

Съвременни тенденции при третирането на фармацевтичните отпадъци

доц.маг.фарм.Евгени Григоров,дм Факултет по Фармация,МУ-Варна 9-та Национална конференция по болнична фармация


Унищожаванетона лекарстватае необходимо да бъде с минимални рискове за общественото здраве и околната среда, защитавайки здравето и благополучието на пациентите.

Лекарствени продукти е необходимо предварително да бъдат оценени преди унищожаване, предвид това че има определени изисквания, необходими да бъдат спазени при контролирани лекарствени продукти /наркотични/, цитотоксици и цитостатици, както и лекарствени продукти в течна лекарствена форма.

Напътствия при извършване на унищожаването е възможнода бъдат получени от компаниите, специализирани в унищожаването на опасни отпадъци, вкл. Лекарствени продукти.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Съвременни тенденции при третирането на.pdf

Коментари