Публикация

Имат ли право онкологичните пациенти на достоен живот? Д-р Николай Йорданов (видео)

Д-р Николай Йорданов, Завеждащ отделението по Палиативни грижи към КОЦ Враца разказва за причините, които пречат на болните в терминална фаза и най вече онкологичните пациенти да получат нужните грижи, достоен живот, качествено обезболяване в последните си дни.


Д-р Николай Йорданов, Анестезиолог и Завеждащ отделението по Палиативни грижи към КОЦ Враца разговаря за проблемите, които среща един пациент в терминална фаза в резултат на онкологично заболяване, диабет, сърдечна недостатъчност и др.

Това е единственото отделение по Палиативни грижи у нас, създадено през 1998г.

Чл. 96 от Закона за здравето постановява "Всеки български гражданин с нелечимо заболяване има право на палиативни грижи и контрол на симптомите". Така ли е наистина?

"Добрите намерения просто са останали на хартия" казва д-р Йорданов.

Като основни причини за това изтъква липсата на държавна политика, дискриминация на терминално болните пациенти от НЗОК, която финансира само една клинична пътека, недостатъчно финансиране.

В България има повече от 230 000 онкологично болни пациенти. 30% от тях - приблизително 69 000 - изпитват болка.

Какви са правилата на СЗО, какви са основните медикаменти за контрол на болката, какви други причини препятстват адекватното обезболяване и грижи на терминалните пациенти, можете да разберете от интервюто с д-р Николай Йорданов.

Коментари