Публикация

Пациентски организации се срещнаха с министър Б. Нанев


Представителите на Федерация „Български пациентски форум”  запознаха министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев с неотложните проблеми по организацията на лечението и осигуряването с лекарства на диабетно болните, бъбречно трансплантираните, хората с редки заболявания и онкоболните.

Според Елисавета Котова от Национална асоциация на децата с диабет  разглеждането на захарния диабет като състояние, изискващо само осигуряването на животоспасяващи лекарства, не е достатъчно.  За предотвратяване на късните усложнения е необходима адекватна профилактика,задължителни изследвания за проследяване състоянието на болните и контрол на заболяването.

Няма адекватна профилактика, изтъкна Иван Димитров от Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели. Лошата диагностика и късното лечение са проблеми, с които се срещат всички пациенти. Като се добави и недостигът на направления, недоброто проследяване на бъбречно трансплантираните, остарялата апаратура за хемодиализа - особено в общинските болници, проблемите се задълбочават.


Д-р Нанев пое ангажимента да проучи всеки  поставен от участниците в срещата проблем и да се търси  бързо решение.  Според него изграждането на единна информационна система в здравеопазването ще даде възможност за навременно проследяване на всички важни дейности и звена. Подготвя се система, която ще обхване и всички национални програми, както действащи, така и предстоящи.

Коментари