Публикация

Проф. Красимир Мурджев: Навлизането на роботите в хирургията е неизбежен процес

Високотехнологичното оборудване в болниците гарантира прецизност и качествена терапия, смята хирургът от УМБАЛ "Св. Георги"

 

Миниинвазивната хирургия става все по-популярна и заема все по-широко място в лечението на пациенти. Очертава се тенденция за прилагането й и при големи по обем операции. Видеоторакоскопските и лапароскопските хирургични интервенции все повече се налагат като рутинен метод при заболявания на органи в гръдната и коремната кухина и все повече навлизат в България.

А най-новото направление в тези техники е роботизираната хирургия. Какво представлява тя? Това е един апарат, въоръжен с няколко работни ръце – между 4 и 6, върху които се закрепват необходимите инструменти, командва се от разстояние – най-често от съседна зала. Успява да извърши оперативната интервенция, като действията на техниката се ръководят от специално обучени за работа хирурзи. Те работят със своеобразни джойстикове и пред система от монитори. Най-ценното при този метод е, че успява да игнорира несъвършенствата на човешките ръце като треперене, прекалено резки или бавни движения. Като високотехнологична апаратура тя има отлична разделителна способност на камерата, която се въвежда в телесната кухина. Програмата създава перфектно 3D изображение в зоната, където се оперира.

Много популярни апарати в цял свят са от системата „Да Винчи“ и са безспорни лидери в това производство. Те са свързани с операционната маса, завъртят я в различни посоки и под различни ъгли, за да се постигне най-доброто манипулиране с инструментариума. Прави минимални разрези върху тялото, необходими за да се вкарат инструментите, с които ще се работи.

В момента в света има 3400 робота „Да Винчи“, от които 2200 са в САЩ. Нашата страна разполага само с един и то от първо поколение, който се намира в Университетската болница в Плевен. Закупуването на такъв апарат е скъпа инвестиция, тъй като струва 1,2 млн. евро. За да се възвърне вложението, е необходимо апаратът да се натовари максимално. Затова в световната медицинска практика този тип техника се ползва от различни специалисти, за да се осигури непрекъснат цикъл на работа. У нас най-подходящо би било да се създадат няколко центъра, за да се осигури натоварване на апарата. Но ако искаме да сме в крак с модерните технологии и конкурентно способни, нашата държава трябва да инвестира в тази посока.Около тази позиция се обединиха участниците в трите големи хирургични форума, проведени през тази година у нас от Българското хирургическо дружество, член на чийто Управителен съвет съм. 

В Университетската болница в румънския град Тимишоара работи най-съвременният апарат "Да Винчи". Затова и Първият балкански конгрес по роботизирана хирургия бе проведен тази есен в Букурещ. 

 

проф. Красимир Мурджев, дм

Коментари