Публикация

Генът за болка и самота е един и същ


Американски учени  откриха ген, който обуславя както усещането за физическа болка, така и социалното отчуждение.
В процеса на проучването, при което е използвана и магнитно-резонансна томография, било установено, че най-силна реакция към липсата на социални контакти се наблюдава у участниците с редкия вариант на гена OPRM1, който е причина и за повишената чувствителност към болка.

 Освен това при тези доброволци била фиксирана и повишена активност в съответните области в кората на главния мозък.

Коментари