Публикация

Безплатно изследване за метастази във варненския онкодиспансер


До края на годината всяка пациентка с рак на гърдата ще може напълно безплатно да се подложи на тест, откриващ метастази.

Изследването на белтъка в човешкия серум е уникално за страната и се прави единствено във варненския диспансер за онкологични заболявания. Реалната му цена е 100 лева, но болницата ще поеме този разход до края на годината, за да популяризира теста.

Целта е пациентите да научат за тази възможност, тъй като резултатите от изследването са категорични. Те посочват дали лечението на рака е успешно и ако има риск от метастази, се назначава допълнителна терапия.

До момента благодарение на изследването 20 жени са продължили лечението си, а е значителен и броят на пациентките, при които раковите разсейки са устнановени в съвсем ранен стадий.

Специалистите от диспансера препоръчват теста  и за жените с НER 2- негативен първичен тумор, тъй като опитът показва, че понякога първичният тумор и метастазите са с различно ниво на белтъка.

 За да бъде адекватен курсът на химиотерапия, тестът трябва да се прави на всеки три месеца в хода на лечението.

Коментари