Публикация

Акушерки ще преглеждат бременни ромки и деца по домовете

Домашните посещения са безвъзмездни


В рамките на проект  "Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 г. с акцент върху групи в риск с фокус върху ромското население" акушери ще обслужват по домовете ромски майки и бременни жени .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвегия и след сключен договор със здравното министерство за безвъзмездна финансова помощ

Обхваща 250 бременни и родилки, от които 100 са от ромски произход, както и 850 новородени и деца до 3 тодини, от които 450 са от ромски произход, съобщиха от "Шейново".

Освен майки и деца от ромски произход той е насочен и към деца с вродени малоформации, генетични синдроми, недоносени бебета, деца на родители с наркозависимости, кръвни и полови заболявания.

Повишаване на здравната култура на малцинствата, по-лесен достъп до здравни услуги и по-добра информираност, са основните цели на инициативата, в която се включват акушери от столичната болница "Шейново" и от болницата в Ихтиман.


Коментари

Инициативата сама по себе си е много добра, разбира се, че е по-добре тези хора да бъдат информирани и обгрижвани. Но това не бива да се случва на дискриминационен принцип. Да има финансиране за отделни групи от обществото за сметка на други, за мен е дискриминационен принцип. Затова - одобрявам идеята, не одобрявам принципа.

Ром да си в тази държава,за да ти е всичко безвъзмездно от момента на раждането и дори от преди това!Лекарска помощ,ток,вода,образование,храна,къща и т.н. и т.н. ,че и някое кебапче за изборите! Има обаче една хубав поговорка-"не е луд онзи,който ял баницата ами онзи,който му я дал!

Одобрявам. Особено в частта за деца в неравностойно положение. Стига след това добре обгрижените ромски деца да не се влеят в просещите по кръстовищата с вредни газове или да рискуват здравето си, преджобвайки минувачите

До кога всичко ще е насочено към ромите? Това не е интеграция, а унижение за българската майка и българското дете! Наливат се милиони, за да се интегрира една част от населението, която има безброй права и злоупотребява с тях