Публикация

УМБАЛ "Свети Георги" получи отлична оценка от МЗ за следдипломно обучение на лекари

Акредитационната оценка за практическо обучение на УМБАЛ "Свети Георги" бе определена със заповед на Министъра на здравеопазването д-р Петър Москов.


Лечебното заведение получи „отлична“ оценка за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната“ и „Детска кардиология“ за срок от пет години.

Съгласно Закона за лечебните заведения оценяването се извършва по петстепенна скала, като най-високата оценка е "отлична". Положителните акредитационни оценки се определят за срок от една до пет години. Това означава, че УМБАЛ "Свети Георги" е получила възможно най-високата оценка за най-дългия предвиден в закона срок.

" }-->

Коментари