Публикация

В помощ на практиката - Характеристики на комуникацията в контекста на болничното заведение - предизвикателства и перспективи

Ивайла Георгиева - клиничен психолог в СБАЛДОХЗ-София ЕООД


КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ

Комуникацията и отношенията между пациента и лекаря са определени предимно от :
 •  социалната стабилност ;
 • стандарт на живот ;
 • равнището на медицински грижи и спазване на гражданските права - трябва да се има предвид, че в различни общества, периоди и култури различни ценности (обществени ценности) могат да поставят различни приоритети, например за последните 30 години в медицинската грижа на Запад силно се набляга на автономността на пациента да взима решения.
  → Комуникацията е активен и двустранен процес ;
  → Винаги съдържа два компонента :
  1. Информационен ;
  2. Интеракционен: вербално и невербално реагиране ;
  • Съдържание на комуникацията лекар ↔ пациент ;• Метакомуникация
  • Информацията по същество е соматичното или психическо страданието на пациента

  Цялата презентация може да видите в прикачения файл.
" }-->

Прикачени файлове

Hotel Vitocha - I.Georgieva.pdf

Коментари