Публикация

Мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болничната аптека

Автор: маг.фарм. Весела Кавлакова-Назарова


Защо е необходимо мониториране на условията на съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека?

  • За да се предотврати влошаване /разваляне/ разграждане.
  • За да сме сигурни, че качеството и безопасността се поддържа през целия им срок на годност.
  • За да се гарантира поддържане на физическа неприкосновеност.

Правилното съхранение на ЛП е винаги важен фактор и важно изискване на Добрата Фармацевтична Практика!

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

17.25 Мониториране на условията на съхранение на ЛПl.pps

Коментари