Публикация

Езикът на тялото, от който можем да разберем много

Езикът на тялото и хомеопатията са базирани на концепцията за цялостност. Елементите на езика на тялото са свързани с индивида като цяло. Истинският образ на пациента може да бъде разгледан само, ако включим и езика на тялото като компонент от наблюденията ни.


Езикът на тялото е навсякъде около нас. Това е изключително интересен предмет и вдъхновяваща опитност – да се наблюдава движението на „интелигентното” тяло и да се анализира контекста, в който се движи. Езикът на тялото играе значителна роля и в устната комуникация. Той е могъщ и независим.


Човешкото същество е високо еволюирало – природата е перфектният дизайнер. Говоримият език е най-ценната човешка принадлежност, но мълчанието е също толкова ценно. Чрез комуникацията човешкото същество споделя. Това става не само посредством речта, но и чрез синхронизиране на подсъзнателното ниво. Чрез движенията на тялото човек „издава” много сигнали без да използва думите. Според проучвания, човек предава 35% от посланието чрез речта и останалите 65% се предават невербално. Според други проучвания, 7% от комуникацията е вербална, 38% - вокална и 55% - невербална.

Размяната на думи е вербална комуникация, невербалната комуникация се отнася до всички външни проявления, различни от речта или написаните думи, и включва жестове, поза на тялото, израз на лицето, външен вид, контакт с очите, модулации на гласа и използването на пространството и дистанцията.

Телата ни са относително неподвижни. Краката, ръцете, очите и главата се движат през цялото време. Изразът на лицето ни се променя. Прокарваме ръка през косата си, почесваме нос, правим всякакви неща, които, взети самостоятелно, изглеждат странно. И все пак онова, което се случва е еднозначно – нашето тяло „говори”. Можем да внимаваме какво казваме, но не е толкова лесно да внимаваме за движенията си.

Емоциите са основни за човешкото същество. Да бъдем емоционални е част от това да сме хора. Чрез поведението си човек разкрива какви чувства изпитва към себе си и към околните. В полето на емоциите, знаците обикновено са несъзнателни, неволни и по невнимание. Езикът на тялото и емоциите са почти неразделими, защото движението на тялото е основно за израза на емоционалното състояние. Интензитета на емоциите променя невербалния ни начин на изразяване, а тялото следва тези команди.

При съвременния начин на живот човек трябва да се справя с много емоционален стрес. Хроничната липса на време, променящият се модел на дейности, все по-големият обем информация и множеството взаимоотношения – всичко това оказва влияние върху вербалната комуникация. Затова необходимостта да обръщаме внимание на невербалните знаци става все по-голяма. Езикът на тялото всъщност изразява нашите емоции.

Невербалните сигнали трябва да бъдат свързвани един с друг и с контекста, за да бъдат разпознати емоциите, които изразяват. Те дават също информация за интензивността на емоциите. Например човек, който се чувства напрегнат, седи изправен или наведен напред, често ръцете са сплетени една в друга, краката са кръстосани и мускулите са напрегнати. В тази ситуация ръцете и краката издават онова, което лицето се опитва да прикрие.

Езикът на тялото и хомеопатията

Хомеопатията разглежда човека като съвкупност от три нива: ум-емоциии-физика. Изучаването на човешкото същество в неговата цялостност включва и обръщане на внимание на вербалния и невербалния начин на общуване. Невинаги пациентът би говорил открито с лекаря-хомеопат. Природата на пациента, неговото предразположение, средата, в която си взаимодействат пациентът и лекарят – всичко това е важно за комуникацията.

Хомеопатията е психосоматична медицина. Тя разпознава ролята на ума при генезиса, поддържането и развитието на болестта, придава голямо значение за предразположенията на пациента. Човек изразява емоциите си по много начини, често несъзнавано. Понякога пациентът показва състоянието си без да е казал и дума, само чрез езика на тялото.

Целта на прегледа при лекар-хомеопат е да се придобие представа за психологическото състояние на пациента като се вземат предвид всички фактори –онова, което пациентът споделя, и онова, което издава неговото тяло. Само тогава може да се изпише лекарство, което да стимулира естествените оздравителни сили на организма. Прегледът при хомеопат е сложен процес, в който лекарят трябва да провокира пациента да говори.

По време на прегледа лекарят-хомеопат трябва да обърне внимание не само на онова, което пациентът казва, а и на онова, което показва. Ако водим прегледа без да обръщаме внимание на езика на тялото, интервюто би било непълно. Необходимо е лекарят да разбере пациента и неговите емоции, интелектуални възможности, делюзии, сънища, както и начина, по който се държи.

Елементи на невербалната комуникация

Външен вид: Всеки се опитва да създаде добро първо впечатление. Човек притежава собствено излъчване, което предава уникално съобщение на света. Външният ни вид може да накара околните да ни харесат веднага или пък да се настроят враждебно. Има общо 6 елемента, на които трябва да обърнем внимание у околните: дрехите, обувките, прическата, бижутата, грима и парфюма. Всички тези елементи могат да послужат и на лекаря-хомеопат при снемане на случая.

Поза: Отнася се за начина, по който стоим, седим и ходим. Движенията на тялото, позицията на ръцете и краката и на другите части на тялото разкрива индивидуалните характеристики – дали човек е жизнен и динамичен, нервен или самоуверен и т.н.

Жестове: Жестът е знак, сигнал, който ни предава допълнителна информация към речта. Жестът е начинът на тялото да подчертае определена идея, емоция или състояние на ума. Имат огромно значение за ефективната комуникация.

Израз на лицето: Лицето определя нашата идентичност; изразява нашето отношение, мнение и настроение; показва какви са отношенията ни към другите. Това е и най-фотографираната част на човешкото тяло. По отношение на емоциите лицето ги изразява много по-силно от думите. Емоциите са толкова свързани с лицето, че не можем да си представим наличието на емоция без да я видим на лицето.

Контакт с очите: Очите разкриват много за нашите емоции, убеждение и настроения. Очите могат да са пронизващи, знаещи, подигравателни, местещи се.

Пространство и дистанция: Важно е да обръщаме внимание как използваме пространството около нас. Всеки човек поддържа определена дистанция около себе си и околните. Обикновено не допускаме да нахлуват в личното ни пространство, докато общуваме. Пространството, от което човек се нуждае, се определя от неговата индивидуалност.

Езикът на тялото и хомеопатията са базирани на концепцията за цялостност. Елементите на езика на тялото са свързани с индивида като цяло. Истинският образ на пациента може да бъде разгледан само, ако включим и езика на тялото като компонент от наблюденията ни.

Прочети още на: http://www.puls.bg/health/relationships/news_21566.html

Коментари

Очите разкриват много за нашите емоции, убеждение и настроения.

Много е полезно да можем да разчитаме сигналите на тялото и съответно да можем да владеем своето