Публикация

3D принтирането на дентални конструкции става част от обучението на студентите по дентална медицина и зъботехника в МУ-Варна

3D принтирането на дентални конструкции става част от обучението на студентите по дентална медицина и зъботехника в МУ-Варна


3D принтирането на дентални конструкции става част от обучението на студентите по дентална медицина и зъботехника в МУ-Варна

Триизмерен скенер и 3D принтер са новото попълнение към високотехнологичното оборудване на Факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Новата апаратура е закупена по проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина", финансиран от Фонд „Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката.Триизмерният скенер и 3D принтерът представляват CAD-CAM система и работи на принципа на послойно изработване на детайли от 3D виртуални модели. Технологиите за послойно изработване възникват в средата на 1980-те години и започват да намират все по-широко приложение в сферата на денталната медицина, тъй като позволяват да се произвеждат сложни индивидуални конструкции с голяма точност за кратко време. Новата технология ще залегне във вид на демонстрационни упражнения в програмите за обучение по протетична дентална медицина и зъботехника още през втория семестър на учебната 2015/2016 година.Четирима членове на екипа на проекта (специалистите по протетична дентална медицина д-р Джендо Джендов и д-р Ивета Катрева-Бозукова и зъботехниците Светлана Ангелова и Диана Павлова) преминаха през обучение за работа с новата апаратура от квалифицирани кадри на фирма „Дентатехника" ООД. Обучението семинар „Възможности и работа с 3D принтер и скенер" се проведе от 14 до 16 октомври във Факултета по дентална медицина, като целият процес се предаваше дистанционно в семинарна зала, където бе наблюдаван при голям интерес от страна на асистентите и студентите по дентална медицина и зъботехника.


Обучението включваше запознаване и демонстрация на възможностите на софтуера на скенера, калибриране и методи на работа на скенера, изработване на цялостен случай – от сканиране до завършен дизайн, основни функции на софтуера на 3D принтера и демонстрация на неговата работа. В последния ден бяха включени демонстрации на 2 случая – от сканирането до принтирането на реалната конструкция, в резултат на което бе принтиран и първият модел - временна коронка на зъб.
Разяснени бяха и възможностите на скенера и инсталирания в него софтуер, с помощта на който могат да се генерират разнообразни виртуални дентални конструкции като единични кепета, анатомични корони, мостови конструкции, гингивална маска, инлеи, онлеи, фасети, временни дентални конструкции, виртуални диагностични модели, телескоп-корони, индивидуални отпечатъци от лъжици, протектори. Всички те могат да бъдат изработени на 3D принтера от съответните материали – фотополимеризиращи пластмаси.

Коментари