Публикация

Истини за диабетното стъпало

Истини за диабетното стъпало

Още в началото на диабета трябва да започне борба с усложненията


Диабетът е заболяване, което все още няма дефинитивно лечение. Медицината напредна значително в поддържащата терапия, която трябва да се прилага до края на живота. Повечето пациенти са на перорални препарати, чрез които се контролира кръвната захар, а при една част се налага инжекционното прилагане на инсулин. Най-значимият показател дали диабетът е под контрол, е нивото на гликирания хемоглобин, означаван от лекарите като HbA1c. Той отразява средната кръвна захар през последните 2-3 месеца. Целта е пациентите да постигнат ниво на гликирания хемоглобин под 7 %. В някои случаи лекуващият лекар може да определи и друга желана стойност на показателя, според продължителността на диабета, налични сърдечносъдови и други съпътстващи заболявания и усложнения.

Всеки пациент с диабет днес може да постигне нормален живот и самочувствие, ако спазва стриктно не само медикаментозната терапия, но и правилата за здравословен начин на живот, важащи и за напълно здравите хора: правилен режим на хранене, движение, хигиена. Целта е да не бъдат допуснати усложнения на заболяването, които всъщност са причината за влошаване на качеството на живота, трайна инвалидизация и риск от преждевременна смърт.

Едно от най-сериозните усложнения на диабета е диабетната полиневропатия. Тя засяга целия организъм, но сред тежките проявления може би на първо място е така нареченото диабетно стъпало. Състоянието се причинява от комплексни съдово – нервни изменения във връзка с диабета, които в крайна сметка могат да доведат до загуба на единия или на двата крайника.

Какви са фактите, свързани с диабетното стъпало?

  1. На всеки 20 секунди по света, включително и в напредналите държави се ампутира крайник заради диабетни усложнения;
  2. Има пациенти, които не са знаели, че имат диабет, а са се обърнали към здравната система по повод оплаквания от рани по краката, изтръпвания и болки – т.е. вече в стадия на напредналото усложнение;
  3. Диабетно стъпало може да се развие и в кратък срок след откриването на диабета, макар че повечето пациенти имат дълга история със заболяването;
  4. От особена важност е още от установяването на висока кръвна захар, да започне не само лечение на самия диабет, но и профилактика на неговите усложнения. Не е правилно да се изчака началото на симптоми, свързани с долните крайници, за да започне противодействие.
  5. Тежките последици при диабетно стъпало не могат да се предотвратят само с външни мерки – удобни широки обувки, специална хигиена, предпазване от високи и ниски температурни въздействия, навременно третиране на възникналите рани, физиотерапия.
  6. От особена важност е приемът на вещества, за които е доказано, че забавят развитието на диабетната полиневропатия, облекчават болките и изтръпванията, предотвратяват настъпването на крайните стадии на усложнението.

В целия свят в комплексната терапия на диабета и неговите усложнения се прилага алфа липоева киселина. Тя има своята роля още в началото на заболяването, а дори и при пациенти с преддиабетно състояние. Важен е системният подход и редовното прилагане на предписаните курсове.

Коментари