Публикация

Европейски специалист по оториноларингология - гост лектор в УМБАЛ "Света Марина"

на 26 и 27 Октомври 2015 год


На 26 и 27 октомври гост-лектор в УМБАЛ „Св. Марина“ и в Медицински университет - Варна ще бъде един от най-ерудираните европейски специалисти оториноларинголози Prof. Dr. med. Wolfgang Pirsig от Университета в Улм, Германия.
Prof. Pirsig е работил в Университета в Хамбург, където се занимава с проблемите на физиологията на слуховите пътища и ринологията в детска и юношеска възраст. Хабилитира се в същия университет. След 1979 г. е избран за професор в Университета в Улм. В този период основните му научни интереси са в областта на ринологията и ронхопатията. Осъществява активна дейност като ринохирург, преподавател/организатор е в над 280 курса по ринохирургия и повече от 60 курса по медицина на съня.
В рамките на своята визита проф. Pirsig ще изнесе две лекции:
Anatomy and physiology of the human nose: a marriage to create nasal functions
26 октомври 2015, 13:30 ч., УМБАЛ "Св. Марина", Аудитория А.Лекцията е обща за всички студенти по медицина (българо- и англоезично обучение) 4-ти курс, както и за всички желаещи студенти и колеги.

Rhinology and Sleep Medicine: The role of the nose and its surgery in obstructive sleep apnea (OSA)
27 октомври 2015, 18:15 ч., МУ-Варна, Аудитория 2.
Лекцията ще се проведе в рамките на Биомедицински форум. Поканени са всички колеги и студенти с интереси в областта.

Лекциите ще бъдат на английски език.

Коментари