Публикация

Основни проблеми, които решава клиниката

Това са някои от проблемите, които клиниката решава: 1. Повишаване на ефективността на диагностично-лечебния процес при лечението на ендокринни заболявания


2. Повишаване на професионалната квалификацията на медицинския персонал

3. Въвеждане на съвременни методи за лечение на ендокринните заболявания

http://medcenter-1.com/index.php?p=8&cat=21&id=2

Коментари